Projeler ve Yayınlar


Akıllı Şehir Endeks Modelinin Tasarlanması Projesi

İstanbul’un hem Türkiye’deki büyükşehir statüsündeki illerle hem de dünyadaki akıllı şehirlerle arasındaki rekabetinin izlenebilir ve güncellenebilir bir model çerçevesinde kurgulanması hedeflenmektedir.
2019 –
DOĞAKASTAT Mobil Uygulaması Projesi


Bu projede TR63 Bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) il ve ilçe düzeyinde mekânsal-istatistiki veri tabanı mobil ortamda hazırlanmış ve yayınlanmıştır.


2018-2019
Mahallem İstanbul


İstanbul’da 959 mahalle ölçeğinde geniş bir veritabanı oluşturulmuştur. Online ve mobil ortamda mahalle ölçeğinde veri sunan Mahallem POI, Mahallem INFO ve Mahallem SEGE haritaları geliştirilmiştir.


Mahallemistanbul.com


Proje Yayını


2016-2017

Kayseri İlinin Rekabet Gücü Araştırması


Türkiye’de 81 il düzeyinde 300 veri toplanarak, Kayseri’nin diğer illere karşı rekabet gücünü alt temalar düzeyinde ortaya konulan bir analiz yapılmıştır.


Proje Yayını
2014-2015

TRC2 Bölgesi (Diyarbakır, Şanlıurfa) Yaşam Kalitesi Araştırması


Diyarbakır ve Şanlıurfa’da il ve ilçe düzeyinde saha araştırması ve istatistiki veri derlenerek yaşam kalitesi endeksleri üretilmiştir.


Proje Yayını
2014-2015

TR63 Bölgesi (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) Yaşam Kalitesi Araştırması


Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de il ve ilçe düzeyinde saha araştırması ve istatistiki veri derlenerek yaşam kalitesi endeksleri üretilmiştir.


Proje Yayını2014-2015


İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Projesi


İstanbul’da faaliyette olan 80 sektör istihdam, ihracat ve inovasyon açısından incelenmiş ve bu üç başlık altında rekabet endeksleri oluşturulmuştur.


Proje Yayını


2014-2014


İstanbul Yatırım Karar Destek Merkezi


İstanbul’da yatırım ortamı incelenmiş, ilçe düzeyinde marka yoğunlaşması ve yatırımı etkileyen faktörlere ilişkin veritabanı ortaya konulmuştur.


http://www.kureselrekabet.com/harita/yatirim/harita.aspx
http://www.kureselrekabet.com/harita/marka/marka.aspx
http://www.kureselrekabet.com/harita/tuketim/harita.aspx


Proje Yayını2013-2014


İstanbul’da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet


Bu projede Türkiye’de 81 il, 26 Bölge ve İstanbul’da 39 ilçeye ait rekabet endeksleri oluşturulmuştur. Oldukça geniş bir veri seti harita tabanlı online bir sistemle sunulmuştur.


http://www.kureselrekabet.com/harita/turkiye/harita.aspx
http://www.kureselrekabet.com/harita/duzey2/harita.aspx
http://www.kureselrekabet.com/harita/istanbul/harita.aspx

Proje Yayını2012-2013