Çalışma Alanları

Şehirle ilgili istatistiki verilerin periyodik olarak izlendiği, analiz edildiği bir yapının teknik ve akademik düzeyde kurgulanması, online ve mobil uygulamalardan faydalanılarak etki alanının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de 81 il, İstanbul’da 39 ilçe ve 959 mahalle düzeyindeki veritabanları hazırlanmış ve yayına sunulmuştur.

Akademik düzeyde anlık ve periyodik bülten ve yayınların çıkartılması, kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşılması hedeflenmektedir. Burada şehir ekonomisi ve sosyolojisiyle ilgili hem güncel gelişmelerin değerlendirileceği kısa bültenler yayınlanacak ve basın yolu ile kamuoyuna aktarılacak, hem de periyodik olarak yayınlanacak analizleri içeren politika notları ve raporlar hazırlanacaktır.

İstanbul özelinde hazırlanan bu çalışmada İstanbul’un gündemi periyodik olarak takip edilecek, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Yerel yönetimlere stratejik plan, analiz, performans ölçümü, etkinlik analizleri gibi alanlarda araştırma ve danışmanlık hizmeti sunulması Merkez’in faaliyet alanları arasındadır. 


Ayrıca başta İstanbul olmak üzere reel sektör piyasalarında faaliyetlerine devam eden ulusal ve uluslararası işletmeler, yatırım yapmak isteyenler ve girişimciler için hem yatırım kararları hem de iş hayatındaki süreçlere ve karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık hizmeti sunulması, üniversite-özel sektör işbirliğini yansıtacak; bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek sürdürülebilir platformların hayata geçirilmesi ve işbirliklerin artırılması Merkez’in çalışma alanları arasında yer almaktadır.


Yerel yönetimlere veri okuryazarlığı başta olmak üzere ilgili alanlarda İÜ SEM işbirliği ile eğitim programlarının düzenlenmesi Merkez’in bir diğer faaliyet alanıdır. Şehrin verisini derleyen ve analiz eden bir Merkez olarak, şehrin verisiyle ilgilenen kurum ve kuruluşlara talep edilen düzeyde eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.